Národní sportovní agentura (NSA) Statutární město Děčín Děčín sportuje Ústecký kraj

Historie KickBoxu

Historie kickboxu v ČR

Rozvoj kickboxu v České Republice je spojen se vznikem Českého svazu fullcontactu a ostatních bojových umění (ČSFu), který byl založen v roce 1992. Za hlavní zakladatele ČSFu lze považovat pány K. Strnada, T. Grubera, S. Svobodu a D. Vičíka.
V roce 1992 došlo rovněž k založení dalších asociací: České amatérské asociace kickboxu (ze zakladatelů jmenujme pány R. Hladíka, M. Šimona a M. Frabšu), která byla zástupcem v mezinárodní asociaci IAKSA a České asociace kickboxu WKA, která reprezentovala naši republiku v asociaci WKA.
Na jaře roku 1995 došlo ke spojení ČSFu s Českou asociací kickboxu WKA a k vytvoření nové struktury ČSFu. Vzniklé administrativní centrum pro kickbox značně napomohlo rozvoji kickboxu v ČR. ČSFu je jedinou organizací, která má statut státní reprezentace tohoto sportovního odvětví. Jsou uskutečňovány pravidelné reprezentační výjezdy na evropské i světové mistrovské soutěže, na kterých naši závodníci patří k absolutní světové špičce.

Historie kickboxu ve světě

Vznik kickboxu je datován do 60.-70. let minulého století. V této době došlo k mohutnému rozvoji různých bojových umění a vznikl požadavek na vznik platformy, na které by mohly být porovnány schopnosti představitelů různých bojových umění. Řada mistrů různých bojových umění totiž považovala své schopnosti za nejlepší, což se nedalo bez existence jednotícího kritéria ani dokázat, ani vyvrátit.

Se vznikem kickboxu je spojena světová asociace kickboxu (World Kickboxing Association – původní název zněl World Karate Association). Pod hlavičkou této asociace startovaly takové legendy jako Benny „the Jet“ Urquidez, Bill „Superfoot“ Wallace, Chuck Noris anebo Dominique Valera. V prvopočátku probíhaly zápasy pouze v kategorii Full contact a pravidla tohoto bojového umění se velmi podobala pravidlům klasického karate. Borci startovali v klasických karate kalhotách, s pásem označujícím technickou vyspělost a v boxerských rukavicích. Zápas probíhal na tatami. Na rozdíl od karate bylo možno použít plný kontakt. Vzhledem k tomu, že první zápasníci byli z řad karatistů, nebyly téměř vidět boxerské techniky typu háků, zvedáků, práce tělem atd. V první polovině 70. let byly zápasy přeneseny do ringu. Tato skutečnost značně napomohla popularizaci kickboxu. Postupně došlo k převzetí klasických boxerských technik, které jsou kombinovány s technikami nohou.

Dnešní nejlepší zápasníci v kickboxu jsou současně i výbornými boxery. V současné době existuje několik světových asociací (IAKSA, WAKO, WPKA), které sdružují tisíce příznivců tohoto bojového umění po celém světě.